Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất axit thực phẩm và các muối phốt phát tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng
Số ký hiệu văn bản 798/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày hiệu lực 13/03/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất axit thực phẩm và các muối phốt phát tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 798 QĐ.pdf