Ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 779/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Ngày hiệu lực 10/03/2017
Trích yếu nội dung Ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 779 QĐ.pdf