Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Ngày hiệu lực 10/03/2017
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 03 CT.pdf