Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 65/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2017
Ngày hiệu lực 10/03/2017
Trích yếu nội dung Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 65 KH.pdf