V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 950/UBND-VX
Ngày ban hành 10/03/2017
Ngày hiệu lực 10/03/2017
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 950 CV.pdf