Hưởng ứng ngày nước thế giới và Ngày khí tượng thế giới năm 2017
Số ký hiệu văn bản 900/UBND-TNMT
Ngày ban hành 08/03/2017
Ngày hiệu lực 08/03/2017
Trích yếu nội dung Hưởng ứng ngày nước thế giới và Ngày khí tượng thế giới năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 900 CV.pdf