Ban hành định mức chi phí, đơn giá công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 645/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Trích yếu nội dung Ban hành định mức chi phí, đơn giá công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giá dịch vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 645 QĐ.pdf