V/v Thực hiện một số nội dung về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Số ký hiệu văn bản 851/UBND-VX
Ngày ban hành 06/03/2017
Ngày hiệu lực 06/03/2017
Trích yếu nội dung V/v Thực hiện một số nội dung về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 851 CV.pdf