V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 830/UBND-TNMT
Ngày ban hành 03/03/2017
Ngày hiệu lực 03/03/2017
Trích yếu nội dung V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 830 CV.pdf