Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 02/03/2017
Ngày hiệu lực 02/03/2017
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 02 CT.pdf