QĐ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 652/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2017
Ngày hiệu lực 02/03/2017
Trích yếu nội dung QĐ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 652 QĐ.pdf