Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất của Công ty TNHH MTV Việt Hùng. (Tại phố Triệu Quang Phục, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai)
Số ký hiệu văn bản 671/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2017
Ngày hiệu lực 02/03/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất của Công ty TNHH MTV Việt Hùng. (Tại phố Triệu Quang Phục, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 671 QĐ.pdf