Ban hành qui chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 644/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2017
Ngày hiệu lực 02/03/2017
Trích yếu nội dung Ban hành qui chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 644 QĐ.pdf