V/v tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 750/UBND-TNMT
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 28/02/2017
Trích yếu nội dung V/v tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 750 CV.pdf