V/v chủ động công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2017
Số ký hiệu văn bản 771/UBND-NLN
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Trích yếu nội dung V/v chủ động công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 771 CV.pdf