Đẩy mạnh sử dụng hệ thống dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử trong các CQNN
Số ký hiệu văn bản 741/UBND-BBT
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 28/02/2017
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh sử dụng hệ thống dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử trong các CQNN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 741 CV.pdf