Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh tại cuộc họp BCĐ ngày 24/02/2017
Số ký hiệu văn bản 52/TB-VPUBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 28/02/2017
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh tại cuộc họp BCĐ ngày 24/02/2017
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 52 TB.pdf