Kết quả chỉ đạo phát triển, ứng dụng CNTT tỉnh Lào Cai năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Số ký hiệu văn bản 58/BC-BCĐ
Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2016
Trích yếu nội dung Kết quả chỉ đạo phát triển, ứng dụng CNTT tỉnh Lào Cai năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 58 BC.pdf