Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách chiến lược, qui hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2017
Số ký hiệu văn bản 631/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách chiến lược, qui hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2017
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 631 QĐ.pdf