Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
Số ký hiệu văn bản 51/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Ngày hiệu lực 24/02/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 51 KH.pdf