Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2017
Số ký hiệu văn bản 45/KH-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Ngày hiệu lực 16/02/2017
Trích yếu nội dung Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 45 KH.pdf