Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2017
Số ký hiệu văn bản 43/KH-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Ngày hiệu lực 15/02/2017
Trích yếu nội dung Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 43 KH.pdf