Về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đối với Thủ trưởng các cơ quan hành chính; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Số ký hiệu văn bản 515/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Ngày hiệu lực 16/02/2017
Trích yếu nội dung Về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đối với Thủ trưởng các cơ quan hành chính; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 515 QĐ.pdf