Về việc công nhận kết quả xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 514/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Ngày hiệu lực 16/02/2017
Trích yếu nội dung Về việc công nhận kết quả xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 514 QĐ.pdf