Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
Số ký hiệu văn bản 37/KH-UBND
Ngày ban hành 10/02/2017
Ngày hiệu lực 10/02/2017
Trích yếu nội dung Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 37 KH.pdf