V/v rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên
Số ký hiệu văn bản 509/UBND-VX
Ngày ban hành 14/02/2017
Ngày hiệu lực 14/02/2017
Trích yếu nội dung V/v rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 509 CV.pdf