Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020” năm 2017
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Ngày hiệu lực 20/01/2017
Trích yếu nội dung Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020” năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25 KH.pdf