Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về “Phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”, năm 2017
Số ký hiệu văn bản 26/KH-UBND
Ngày ban hành 20/01/2017
Ngày hiệu lực 20/01/2017
Trích yếu nội dung Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về “Phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”, năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 26 KH.pdf