Kế hoạch thực hiện Lễ ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đầu xuân Đinh Dậu 2017
Số ký hiệu văn bản 39/KH-UBND
Ngày ban hành 10/02/2017
Ngày hiệu lực 10/02/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Lễ ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đầu xuân Đinh Dậu 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 39 KH.pdf