Ban hành quy định về việc phối hợp thẩm định, trình UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình Nhà nước khen thưởng đối với doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 473/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2017
Ngày hiệu lực 10/02/2017
Trích yếu nội dung Ban hành quy định về việc phối hợp thẩm định, trình UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình Nhà nước khen thưởng đối với doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 473 QĐ.pdf