V/v điều chỉnh kế hoạch số 254/KH-UBND ngày mùng 10/10/2016 của UBND tỉnh về kiểm tra các dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại
Số ký hiệu văn bản 407/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 07/02/2017
Ngày hiệu lực 07/02/2017
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh kế hoạch số 254/KH-UBND ngày mùng 10/10/2016 của UBND tỉnh về kiểm tra các dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 407 CV.pdf