V/v thực hiện một số hoạt động tổ chức Lễ hội Đền Thượng Xuân Đinh Dậu và Khai mạc Năm DLQG 2017
Số ký hiệu văn bản 405/UBND-VX
Ngày ban hành 07/02/2017
Ngày hiệu lực 07/02/2017
Trích yếu nội dung V/v thực hiện một số hoạt động tổ chức Lễ hội Đền Thượng Xuân Đinh Dậu và Khai mạc Năm DLQG 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 405 CV.pdf