Thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 28/KH-UBND
Ngày ban hành 06/02/2017
Ngày hiệu lực 06/02/2017
Trích yếu nội dung Thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 28 KH.pdf