Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (đối với lô đất số 15)
Số ký hiệu văn bản 209/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2017
Ngày hiệu lực 17/02/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (đối với lô đất số 15)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 209 QĐ.pdf