Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Số ký hiệu văn bản 1/CT-UBND
Ngày ban hành 25/01/2017
Ngày hiệu lực 25/01/2017
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01 CT.pdf