V/v rà soát, bàn giao số bảo hiểm xã hội cho người lao động
Số ký hiệu văn bản 330/UBND-VX
Ngày ban hành 24/01/2017
Ngày hiệu lực 24/01/2017
Trích yếu nội dung V/v rà soát, bàn giao số bảo hiểm xã hội cho người lao động
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 330 CV.pdf