Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000) điều chỉnh và mở rộng Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. (điều chỉnh lô B1 để xây dựng Nhà máy nhiệt điện Đức Giang)
Số ký hiệu văn bản 211/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2017
Ngày hiệu lực 17/01/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000) điều chỉnh và mở rộng Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. (điều chỉnh lô B1 để xây dựng Nhà máy nhiệt điện Đức Giang)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 211 QĐ.pdf