Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2017
Số ký hiệu văn bản 316/UBND-TNMT
Ngày ban hành 23/01/2017
Ngày hiệu lực 23/01/2017
Trích yếu nội dung Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 316 CV.pdf