Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến Hội đồng Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 310/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2017
Ngày hiệu lực 23/01/2017
Trích yếu nội dung Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến Hội đồng Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 310 QĐ.pdf