Chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 02/CTr-UBND
Ngày ban hành 23/01/2017
Ngày hiệu lực 23/01/2017
Trích yếu nội dung Chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 02-CTr-UBND (23-01-2017) chuong trinh hanh dong UBND tinh 2016-2021.doc