Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án và phân bổ kinh phí sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 233/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2017
Ngày hiệu lực 19/01/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án và phân bổ kinh phí sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 233 QĐ.pdf