V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị.
Số ký hiệu văn bản 298/UBND-TH
Ngày ban hành 20/01/2017
Ngày hiệu lực 20/01/2017
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 298 CV.pdf