Xếp hạng Đền Vạn Hòa là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 227/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2017
Ngày hiệu lực 18/01/2017
Trích yếu nội dung Xếp hạng Đền Vạn Hòa là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 227 QĐ.pdf