Phê duyệt diện tích lưu vực, diện tích rừng trong lưu vực, hệ số K, đơn giá, đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016
Số ký hiệu văn bản 226/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2017
Ngày hiệu lực 18/01/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt diện tích lưu vực, diện tích rừng trong lưu vực, hệ số K, đơn giá, đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 226 QĐ.pdf